امروز 9 خرداد 1403 7:24 ب.ظ

پروژه برق M.E.G بندر عسلویه

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

پتروشیمی جم

عملیات اجرایی:

1. اجرای کامل سیستم power
2.نصب تجهیزات لیست های برقی M.E.G
3.انجام سیستم حفاظت کاتدیک واحد PE پتروشیمی جم

سال اجرا:

1384
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu