امروز 29 فروردین 1403 5:15 ق.ظ

تاسیسات مکانیکی برقی ایرانخودرو فارس

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

کارخانه ایرانخودرو فارس

عملیات اجرایی:

1.تامین و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سایت ولایت کارخانه ایرانخودرو فارس

سال اجرا:

1391
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu