امروز 29 فروردین 1403 7:21 ق.ظ

تاسیسات خطوط انتقال آب و فاضلاب شهرک صدرا

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

شهرک صدرا

عملیات اجرایی:

1. اجرای شبکه فاضلاب اراضی تعاونی مسکن جهاد کشاورزی صدرا  
2.خطوط انتقال آب آشامیدنی و فضای سبز تنگ جلاب صدرا شیراز

سال اجرا:

1385
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu