امروز 29 فروردین 1403 5:10 ق.ظ

Blog

احداث کانال بتنی و کابل کشی شیراز

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

پتروشیمی شیراز

عملیات اجرایی:

1. کابل کشی مناطق 1 و 2 مجتمع پزشکی شیراز

سال اجرا:

1385-1386
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu