امروز 3 مرداد 1403 2:23 ق.ظ

احداث ساختمان دانشگاه صنعتی شیراز

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

دانشگاه صنعتی شیراز

عملیات اجرایی:

1. اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی و تکمیلی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز

سال اجرا:

1391
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu