امروز 29 خرداد 1403 1:35 ب.ظ

احداث راه خارک

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

جزیره خارک

عملیات اجرایی:

1. احداث ساختمان ترمینال راه خارک

سال اجرا:

1383
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu