امروز 13 اسفند 1402 3:56 ق.ظ

احداث راه خارک

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

کارفرما:

جزیره خارک

عملیات اجرایی:

1. احداث ساختمان ترمینال راه خارک

سال اجرا:

1383
منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.